Pelan Pemasaran

6 Jenis Bonus &  Insentif

1. Untung Runcit
Perbezaan antara Harga Ahli dan Harga Jualan
(Bukan Ahli)
CTH - Shapeup Detox Tights Harga (RM)
Harga Jualan (Bukan Ahli) RM 250.00
Harga Ahli RM 180.00
Untung Runcit RM 70.00

2. Bonus Runcit
Bonus yang dikira mengikut PV. Hanya pembelian pertama (untuk layak menjadi VIP) tidak diberi sebarang bonus runcit.Pembelian seterusnya akan menikmati bonus runcit mengikut kelayakan sebanyak 25% - 50%
Tahap Kelayakan Bonus Runcit
VIP 25%
AD 35%
SAD 42%
BC 50%

3. Bonus Kumpulan
Peratusan pembahagian bonus (override) untuk setiap ahli anda (generasi pertama)berdasarkan perbezaan diantara peratusan kelayakan anda dan mereka
Anda/Ahli VIP AD SAD BC
VIP - - - -
AD 10% 0% - -
SAD 17% 7% Bonus(4) 0%
BC 25% 15% 8% Bonus(5)


Keperluan bulanan 200PV CPS (SAD & BC sahaja)
4. SAD-SAD Insentif (Overriding)
Jika anda dan ahli anda berada di tahap SAD, Jika anda layak untuk menerima Bonus Kepimpinanan sakiranya mempunyai Group Bonus 4% (Level 1) & 2 % (Level 2). Sekiranya mempunyai 1000pv CGS (Tidak Mengandungi sale dari SAD


5. Bonus Kepimpinan 21%
Untuk BC menerima Bonus Kumpulan 25% layak untuk menerima Bonus Kepimpinana sekiranya mempunyai 200PV CPS dan 2000PV CPG dengan 1 Qualified BC bersama jualan ‘roll-up’ BC dalam kumpulan untuk mendapat jumlah 3,500PV.

Level 1BC 3BC 5BC 7BC
1 6% 6% 6% 6%
2 5% 5% 5% 5%
3 - 4% 4% 4%
4 - 3% 3% 3%
5 - - 2% 2%
6 - - - 1%

6. Insentif Akhir Tahun
Insentif ini dikira bulanan tetapi
dikumpul dan dibayar setahun sekali
Jika kekalkan :

3 qualified BC dalam satu bulan tertentu akan mendapat 1% dari CGS bulan berkenaan

5 qualified BC dalam satu bulan tertentu akan mendapat 2% dari CGS bulan berkenaan

7% qualified BC dalam satu bulan tertentu akan mendapat 2.5% dari CGS bulan berkenaan